Nota prawna

Serwis niniejszy został przygotowany GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53 jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Serwis niniejszy został przygotowany GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53 jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce. Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie Spółce GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp.z o.o. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp.z o.o. Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Serwis nie publikuje zewnętrznych (poza GSK) treści o charakterze reklamowym.

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp.z o.o. jako poufne. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp.z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp.z o.o. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane. GSK GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp.z o.o. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp.z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie prawa zastrzeżone.